Poradnik

Ogrzewanie często potrafi nadszarpnąć domowy budżet, dlatego warto zapoznać się z kilkoma wskazówkami, które po wprowadzeniu w życie pomogą zmniejszyć jego koszt.

Podstawową wiedzą przy zakupie opału jest znajomość jego parametrów bazowych, do których zaliczyć należy:

 • wartość opałowa (kaloryczność), która określa wydajność energetyczną opału, czyli ilość energii otrzymaną w wyniku spalania. Pamiętajmy, że ilość uzyskanego ciepła jest proporcjonalna do kaloryczności;
 • spiekalność określająca zdolność węgla do tworzenia spieków koksowych. Wysoka spiekalność prowadzi do gromadzenia się spieczonego popiołu i żużlu na palniku retortowym, a w konsekwencji do zmniejszenia efektywności spalania paliw;
 • zawartość siarki będąca parametrem informującym o szkodliwości dla środowiska. Zbyt wysoka zawartość siarki w opale powoduje uaktywnienie się związków chemicznych, które doprowadzić mogą do korozji kotła;
 • zawartość popiołu to ilość popiołu jaka powstanie w procesie spalania węgla.

Wielu sprzedawców węgla stosuje zabieg marketingowy polegający na podaniu ciepła spalania zamiast wartości opałowej. Czym różnią się te parametry? Ciepło spalania, w odróżnieniu do wartości opałowej, to parametr czysto teoretyczny, uwzględniający energię odzyskaną ze skroplenia pary wodnej zawartej w węglu. Jego wartość jest więc zawsze wyższa niż wartość opałowa i wprowadza w błąd klienta.

Podstawowy podział węgla to rozróżnienie węgla kamiennego i węgla brunatnego. Węgiel kamienny jest wyraźnie czarny i twardy. Charakteryzuje się wysoką zawartością czystego węgla (75-95%), dzięki czemu uzyskuje wysoką wartość opałową. Jest powszechnie stosowany jako paliwo do ogrzewania, a przy spalaniu daje długi, błyszczący płomień. Węgiel brunatny ma kolor brązowawy i charakteryzuje się zawartością czystego węgla na poziomie 62-75%. Jest dość kruchy i bardziej absorbuje wodę, jednak ze względu na swoją cenę – znacznie niższą od węgla kamiennego – zdobył dużą popularność jako paliwo do ogrzewania.

Węgiel dzieli się również na sortymenty wg. wielkości ziarna:

 • pył – ziarna węgla do 1 mm powstałe podczas robót górniczych oraz w trakcie przeróbki i transportu węgla.
 • miał ma postać granulatu węgla do 6 mm, a jego zastosowanie może mieć charakter samoistny lub uzupełniający w stosunku do innego paliwa stałego. Charakteryzuje się niższą w porównaniu do innych sortymentów wartością opałową oraz nie posada zdolności do spiekania.
 • ekogroszek (groszek) to nazwa handlowa groszku poddanego obróbce dostosowującej do użytku w kotłach podajnikowych poprzez odsianie frakcji ziarna węgla w zakresie 5-25 mm. Jest odsiarczony i odkamieniony, a sposób jego spalania powoduje możliwie największą redukcję wydzielania tlenku węgla oraz innych produktów ubocznych, tj. dioksyn i pyłów. Uchodzi za jeden z bezpieczniejszych sposobów ogrzewania domów.
 • orzech jest sortymentem węgla, którego frakcja zawiera się w przedziale 20-80 mm, tym samym klasyfikuje się go jako węgiel gruby. Charakteryzuje się wyższą od innych sortymentów wartością opałową oraz gwarantuje znakomite spalanie wykluczając powstawanie szlaki czy osadzania się sadzy w przewodach kominowych.
 • kostka charakteryzuje się frakcją 60-200 mm, dzięki czemu znajduje zastosowanie w piecach konwencjonalnych dwu- lub jednofunkcyjnych z dolnym spalaniem. Jest najbardziej kalorycznym ze wszystkich sortymentów węgla. Ze względu na swoje parametry wyróżnia się długim czasem podtrzymania żaru.

Brykiety drzewne to ekologiczne paliwa stałe wytwarzane wyłącznie z surowca drzewnego powstałego w procesie mechanicznej obróbki drewna, tj. wióry, trociny, wolnego od niepożądanych zanieczyszczeń. Są produktem przyjaznym dla środowiska, a niska zawartość wilgoci sprawia, że wartość opałowa brykietów jest wyższa niż drewna. Brykiety drzewne charakteryzują się dużą gęstością surowca, dzięki czemu proces ich spalania jest stopniowy i powolny.

Najpopularniejszymi rodzajami brykietów drzewnych są:

 • RUF
 • Pini Kay
 • Nestro
 • Zilinder

Brykiety drzewne powstają w wyniku wywierania wysokiego ciśnienia na trocinę w urządzeniu brykietującym. Proces produkcji brykietu wyodrębnia następujące fazy:

 • przygotowanie surowca;
 • suszenie;
 • rozdrabnianie i przygotowanie frakcji;
 • brykietowanie;
 • kondycjonowanie;
 • pakowanie i składowanie.

Brykiety drzewne z roku na rok cieszą się coraz większą popularnością na rynku krajowym, dążąc tym samym do poziomów sprzedaży tych produktów w krajach Europy Zachodniej i Skandynawii. Ich popularność jest wynikiem szeregu zalet jakimi charakteryzuje się ten produkt. Oto tylko niektóre z nich:

 • można je stosować zarówno w kotłowniach indywidualnych, a także w kotłowniach zasilających sieci;
 • łatwość składowania w suchych pomieszczeniach;
 • wysoka wartość opałowa;
 • nie zawierają szkodliwych domieszek;
 • mają niską zawartość popiołu (który można wykorzystać jako nawóz).

Brykiet drzewny jest idealnym paliwem stałym zarówno do kotłów małej mocy z zasypem ręcznym lub automatycznym, a także w kotłowniach kontenerowych średniej mocy z automatycznym systemem podawania paliwa. Jest wspaniałą alternatywą dla węgla lub może być z nim współspalane.

Pellet to wydajne, ekologiczne paliwo, którego podstawowym budulcem jest rozdrobniona, sucha biomasa poddana dużemu ciśnieniu w prasie rotacyjnej. Pellet to małe granulki o średnicy 6-25 mm i długości do kilku centymetrów. Charakteryzuje się on dużą gęstością, niską zawartością wilgoci (8-12%), małą ilością popiołu (~0,5%) oraz wysoką wartością energetyczną. Jest paliwem ekologicznym, nie zawiera żadnych dodatkowych substancji chemicznych, odpornym na naturalne procesy gnilne, a dzięki gładkiej powierzchni cechuje się niską absorbcją wilgoci.

Pellety spalane są w automatycznych kotłach i nadaje się do wykorzystania zarówno w instalacjach indywidualnych, jak i systemach ciepłowniczych. Są idealnym substytutem dla węgla pod względem ekonomicznym i ze względu na mniejszą emisję gazów i pyłów. Są również wspaniałym uzupełnieniem ogrzewania budynków w których dotychczas stosuje się olej opałowy.

Węgiel drzewny to lekka, czarna substancja wytwarzana z drewna w procesie suchej destylacji. Podstawowym sposobem uzyskiwania węgla drzewnego do początków XX w. było jego wypalanie w stosach obsypanych szczelnie ziemią. Obecnie proces ten odbywa się w stalowych retortach o pojemności wielu metrów sześciennych.

Węgiel drzewny ma bardzo szerokie zastosowanie i jest wykorzystywany w wielu dziedzinach życia, tj. medycyna kosmetyka, przemysł i – co najważniejsze dla nas – gastronomia. Jest nieodłącznym elementem grillowania!

Proces produkcji węgla drzewnego dla celów gastronomicznych składa się z6 etapów:

 • Naturalne suszenia drewna w celu uzyskania odpowiedniej wilgotności;
 • Przygotowanie drewna poprzez cięcia na kawałki zapewniające odpowiednią granulację;
 • Suszenie drewna ciętego w celu całkowitej minimalizacji wilgotności;
 • Piroliza, czyli główna część procesu produkcyjnego w której drewno ulega zwęgleniu i jest przetwarzane w węgiel drzewny;
 • Sortowanie polegające na odsianiu frakcji, tak by węgiel drzewny trafiający do klienta ostatecznego nie zawierał miału lub nadziarna;
 • Konfekcjonowanie ułatwiające transport i ergonomię użytkowania.

Podstawowymi parametrami charakterystyki węgla drzewnego są:

 • C-fix, czyli zawartość czystego węgla pierwiastkowego w węglu drzewnym. Wysokiej jakości węgiel drzewny powinien osiągać C-fix na poziomie niemniejszym niż 80%;
 • Popiół, którego zawartość powinna być jak najniższa. Wysoka wartość popiołu w węglu drzewnym oznacza obecność piasku lub innych substancji wpływających negatywnie na jego jakość;
 • Granulacja, która wyklucza obecność miału węgla drzewna oraz zbyt dużych jego kawałków;
 • Wilgotność, czyli zawartość wody w węglu drzewnym. Im mniejszy poziom wilgotności tym lepsza jakość węgla drzewnego.

Pamiętajmy, że najlepszym węglem drzewnym jest ten pochodzący z liściastych gatunków drzew!

Przed zakupem

TAK. Nie zważając na odległość, warunki atmosferyczne i inne okoliczności dostawa zamówionego przez Państwa opału jest zawsze terminowa i bezpłatna.

TAK. Każde zamówienie dostarczane jest pojazdem samowyładowczym, dzięki któremu kurier zdejmie paletę z samochodu, a następnie za pomocą wózka widłowego przeciągnie paletę we wskazane przez Państwa miejsce. Proszę jednak pamiętać, że do wskazanego miejsca powinna prowadzić odpowiednia infrastruktura w postaci utwardzonej i przejezdnej powierzchni. Kurier nie wniesie jednak worków do piwnicy lub garażu.

NIE. Towar dostarczany jest na paletach jednorazowych, które nie podlegają zwrotowi.

Produkty marki Prometeus są dostępne w ponad 200 marketach budowlanych i ogólnoprzemysłowych na terenie całego kraju. Mogą tam Państwo zapoznać się z naszym asortymentem, a szeroki zasięg sprzedaży wyłącznie potwierdza najwyższe standardy jakości naszych produktów.

TAK, jednak tylko i wyłącznie w przypadku zakupu min. 24 t. produktów opałowych. Takiemu zamówieniu nadajemy status „hurtowego” i dokonujemy indywidualnej wyceny.

TAK, ceny produktów opałowych są zmienne i charakteryzują się sezonowością, a ich poziom jest odzwierciedleniem sytuacji rynkowej branży surowców. Wyróżniamy dwa rodzaje cenników: letni i zimowy.

TAK, dokładamy wszelkich starań, by jakość oferowanych przez nas produktów była zawsze na najwyższym poziomie.

Jak ogrzewać ekonomicznie?

To najczęściej popełniany błąd w domach na całym świecie. Dlatego należy pamiętać, że za dnia optymalną temperaturą w pokojach jest 20-21 stopni Celsjusza, zaś w łazience 23 stopnie. Natomiast na noc oraz na czas przebywania poza domem warto zmniejszyć temperaturę do 18 stopni Celsjusza. Należy przy tym pamiętać, żeby różnica pomiędzy temperaturą wyjściową a obniżoną nie przekraczała 3 stopni.

W słoneczne dni możemy skorzystać z darmowego ogrzewania jakim jest słońce. Należy odsłaniać okna i nastawiając pomieszczenia na działanie promieni słonecznych. Wieczorami warto zasłonić okna, aby zapobiec ucieczce ciepła.

Wietrzenie pomieszczeń jest niezbędne dla zdrowia i komfortu osób w nich przebywających. Warto zrobić to tak, aby straty ciepła były jak najmniejsze. Oto kilka kroków jakie należy wykonać, aby skutecznie przewietrzyć pomieszczenia, a jednocześnie nie utracić ciepła i zapobiec wyziębieniu ścian:

 • Zakręć przygrzejnikowe zawory termostatyczne.
 • Otwórz całkowicie (na oścież) wszystkie okna i drzwi balkonowe na 5-10 min (w zależności od wielkości pomieszczenia).
 • Zamknij dokładnie wszystkie okna i drzwi balkonowe.
 • Odczekaj 5 min i odkręć poprzednio zakręcone zawory.

Mimo podobnych parametrów paliwa mogą się od siebie diametralnie różnić. Dlatego oprócz dobrania odpowiedniego paliwa do danego pieca grzewczego, warto również sprawdzić i wybrać markę, która ma wysoko jakościowe produkty. Jeżeli nie chcą Państwo tracić czasu na sprawdzanie każdej z firm, to proponujemy przejść od razu do wyniku badania jakości i zakupić najlepsze paliwa w naszym sklepie sklep.prometeus24.pl

Stosowanie się do powyższych wskazówek to gwarancja zmniejszenia kosztów ogrzewania oraz zaprezentowanie ekologicznej postawy. Mniej wydanych pieniędzy, mniejsza emisja gazów wydzielanych podczas spalania, większy komfort oraz plus dla zdrowia!